Hjelp til adaptive.avinet.no

Funksjonsknapper i enkelt kart:
FINN: Klikk eller dra ut firkant rundt objekt i kartet for å finne mer informasjon.
FLYTT: Klikk, hold inne og dra musepekeren for å flytte deg rundt i kartet.
ZOOM INN: Dra ut en firkant rundt det området du er interessert i å zoome inn på.
ZOOM UT: Klikk på denne knappen for å vise kartet i mindre målestokk.
OMRÅDE: Klikk her for å vise hele området.
UTSKRIFT: Klikk her for å skrive ut kartet- merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
KOPIER LENKE: Klikk her for å kopiere lenke til kartutsnittet.
FJERN SØK: Klikk her for å fjerne "søke pil" i kartet.
HJELP: Klikk her for å lese hjelpetekst.
Nedtrekksmeny: Her kan du gå direkte til en kommune.

AVANSERT KART
Når du velger "Avansert kart" får du opp en liste over alle tilgjengelige tema i venstre marg. Disse kan du sortere alfabetisk, etter kategori eller etter den organisasjonen som er ansvarleg for temaet. Du får også opp nye og flere navigasjonsknapper over kartet. I denne løsningen skal brukeren kunne skreddersy sitt eget kart. Det er flere tema i denne løsninga enn den enkle.

Funksjonsknapper i avansert kart:
Klikk eller dra ut firkant rundt objekt i kartet for å finne mer informasjon.
Klikk, hold inne og dra musepekeren for å flytte deg rundt i kartet.
Dra ut ein firkant rundt det området du er interessert i å zoome inn på.
Klikk på denne knappen for å vise kartet i mindre målestokk.
Klikk her for å vise hele området.
Klikk her for å gå til målestokk.
Klikk her for å måle avstand. Dobbelklikk for å avslutte måling.
Klikk her for å måle areal i kartet. Dobbelklikk for å avslutte måling.
Klikk her for å vise tegnforklaring.
Klikk her for å tegne et punkt i kartet.
Klikk her for å tegne en linje i kartet.
Klikk her for å tegne et polygon i kartet.
Klikk her for å vise dine digitaliserte objekt.

Lagre dine egne objekt:
Det er mulig å lagre de objektene du har tegna selv som shape-filer. Velg listen for digitaliserte objekt, der får du en knapp "Last ned objekt" der du kan lagre objektene som en felles zip-fil. Punkt får navnet p_*.shp , p_*.shx og p_*.dbf. Linje får l_*.shp osv og polygon/flate får f_*.shp osv. Objekta blir lagret i UTM sone 33 Euref89. Disse filene kan du åpne i ArcView eller konvertere til andre filtyper. Det er ikke mulig å åpne de i Adaptive igjen.

Klikk her for å lage buffer.
Klikk her for å gå til buffer-meny.
Klikk her for å skrive ut kartet - merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
Klikk her for å kopiere lenke til kartutsnittet.
Klikk her for å sende dette kartet som epost - merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
Klikk her for å lagre dette kartet til harddisk - merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
Klikk her for å lagre dette kartet til harddisk som PDF - merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
Klikk her for å lagre dette kartet som georeferert JPEG.
Klikk her for å søke etter Stedsnavn, Adresse eller Gardsnr/Bruksnr - - merk at du kan gjøre innstillinger for utskriften i høyre marg.
Klikk her for å fjerne "søke pil" i kartet.
Klikk her for å gå til koordinat.
Klikk her for å laste opp GPX fil.
Klikk her for å se opplastet GPX fil(er).
Klikk her for å lese statistikk for bruk av tenesten.
Klikk her for å lese hjelpetekst.
Klikk her for å logge inn - krever brukarnavn og passord.

Nedtrekksmeny: Her kan du gå direkte til en kommune.

VELG GRUNNKART
Her kan du velge hvilken type bakgrunnskart du vil ha.

VELG KARTTEMA
Her kan du velge mellom ulike kategorier som inneholder noen fastsette tema.
Du kan velge hvilket tema du vil skru av og på under de ulike kategoriene. Noen av temalagene er det også mulig å søke på, da vil det stå SØK til høyre for temalaget. Når du trykker på SØK får du opp et søkefelt under listen med temalag der du kan søke med fritekst. Det er også mulig å avgrense søket til kommune for noen temalag, da kommer det opp en nedtrekksliste med kommunene i tillegg til søkefeltet.

Når du slår på et temalag kommer det frem metadata (informasjon om temalaget) i høyre marg. Denne kan du også få fram til en hver tid ved å trykke direkte på temalaget.

STANDARD SØK
Det er tre søkemuligheter du alltid har: Søk på Stedsnavn, Søk på adresse og søk på gards- og bruksnummer i kommunene.
Søk på Stedsnavn søker på navn som finnes i grunnkartene N250 og N50. Her blir det ingen treff i databaser, bare i kartet.
Søk på Adresse; Her skriv du inn gateadresse og nummer og får treff i kartet.
Søk på Gardsnr/Bruksnr; Her må du først velge kommunen du vil søke i, så kan du søke etter gards- og bruksnummer og få treff i kartet.