Om "Dyreposisjoner":
"Dyreposisjoner" viser på kart hvor NINA og NINA naturdatas dyr med radiosendere har beveget seg. Noen dyr har sendere som automatisk rapporterer sin posisjoner via GSM nettet, mens andre må oppdateres manuelt. NINA har samlet denne type data siden begynnelsen av 80-tallet og Dyreposisjoner vil etterhvert også bli supplert med eldre data.

LOGG INN
For å bruke denne tjenesten må du registrere deg med brukernavn og passord.

Klikk her for å logge deg inn om du er registrert.

Om du ikke er registrert klikk her.

BRUKE DYREPOSISJONER:
Etter pålogging vil et ikon bli synlig i verktøylinjen . Ved å klikke på dette symbolet vil du få tilgang til søkeskjema for visning av DYREPOSISJONER data fra vår database. Eller du kan klikke her.