Trafikklogg (per månad):
2006.05 715 kart
2006.06 8919 kart
2006.07 9510 kart
2006.08 10621 kart
2006.09 18243 kart
2006.10 13535 kart
2006.11 13490 kart
2006.12 11164 kart
2007.01 13341 kart
2007.02 34030 kart
2007.03 48310 kart
2007.04 59057 kart
2007.05 77249 kart
2007.06 39762 kart
2007.07 28190 kart
2007.08 35220 kart
2007.09 36310 kart
2007.10 35766 kart
2007.11 38442 kart
2007.12 41861 kart
2008.01 87784 kart
2008.02 59254 kart
2008.03 54470 kart
2008.04 80307 kart
2008.05 73024 kart
2008.06 43406 kart
2008.07 62265 kart
2008.08 52518 kart
2008.09 41919 kart
2008.10 42941 kart
2008.11 47321 kart
2008.12 52580 kart
2009.01 63431 kart
2009.02 57888 kart
2009.03 94420 kart
2009.04 59835 kart
2009.05 68101 kart
2009.06 52998 kart
2009.07 54968 kart
2009.08 87011 kart
2009.09 49476 kart
2009.10 59407 kart
2009.11 63195 kart
2009.12 58125 kart
2010.01 76308 kart
2010.02 53604 kart
2010.03 73014 kart
2010.04 63944 kart
2010.05 61260 kart
2010.06 51444 kart
2010.07 47012 kart
2010.08 70913 kart
2010.09 45322 kart
2010.10 49057 kart
2010.11 52927 kart
2010.12 123823 kart
2011.01 74777 kart
2011.02 56965 kart
2011.03 78099 kart
2011.04 45500 kart
2011.05 46049 kart
2011.06 38691 kart
2011.07 51069 kart
2011.08 79745 kart
2011.09 35376 kart
2011.10 40951 kart
2011.11 41054 kart
2011.12 35702 kart
2012.01 55914 kart
2012.02 55279 kart
2012.03 63644 kart
2012.04 58028 kart
2012.05 53273 kart
2012.06 35779 kart
2012.07 57986 kart
2012.08 100198 kart
2012.09 36423 kart
2012.10 42367 kart
2012.11 44892 kart
2012.12 41748 kart
2013.01 73968 kart
2013.02 65690 kart
2013.03 66770 kart
2013.04 56825 kart
2013.05 54242 kart
2013.06 39445 kart
2013.07 45677 kart
2013.08 95491 kart
2013.09 37995 kart
2013.10 41557 kart
2013.11 36573 kart
2013.12 35190 kart
2014.01 49333 kart
2014.02 53703 kart
2014.03 78460 kart
2014.04 60265 kart
2014.05 65948 kart
2014.06 47748 kart
2014.07 48308 kart
2014.08 96813 kart
2014.09 39269 kart
2014.10 47475 kart
2014.11 45876 kart
2014.12 49221 kart
2015.01 76731 kart
2015.02 59866 kart
2015.03 52546 kart
2015.04 52519 kart
2015.05 48275 kart
2015.06 38138 kart
2015.07 43298 kart
2015.08 88777 kart
2015.09 38939 kart
2015.10 34967 kart
2015.11 29407 kart
2015.12 39713 kart
2016.01 55620 kart
2016.02 51848 kart
2016.03 54486 kart
2016.04 42705 kart
2016.05 36673 kart
2016.06 31717 kart
2016.07 39693 kart
2016.08 73558 kart
2016.09 35529 kart
2016.10 36918 kart
2016.11 30464 kart
2016.12 24911 kart
2017.01 43867 kart
2017.02 46337 kart
2017.03 61894 kart
2017.04 58686 kart
2017.05 42881 kart
 
Trafikklogg (per tema):
Alle posisjoner User 2352480 kart
Seneste posisjon User 1577518 kart
PublicVandringsruteView 1148208 kart
Alle posisjoner Superuser VILLREIN 675446 kart
Seneste posisjon VILLREIN 521805 kart
SuperUserVandringsruterViewVILLREIN 474595 kart
Første posisjon etter merking User 341352 kart
Alle posisjoner Superuser GAUPE 279947 kart
Seneste posisjon ELG 275643 kart
Alle posisjoner Superuser ELG 263586 kart
Seneste posisjon TAMREIN 245687 kart
Seneste posisjon Gaupe 244662 kart
Alle posisjoner Superuser TAMREIN 234020 kart
SuperUserVandringsruterViewGAUPE 180140 kart
SuperUserVandringsruterViewELG 172338 kart
SuperUserVandringsruterViewTAMREIN 168752 kart
Alle posisjoner Superuser 139868 kart
Vandringsruter PG - elg 109374 kart
Vandringsruter PG - villrein 90961 kart
Vandringsruter PG - gaupe 87117 kart
Seneste posisjon Superuser 84404 kart
Alle posisjoner Superuser JERV 47819 kart
Alle posisjoner Superuser ULV 46483 kart
Seneste posisjon JERV 41213 kart
Vandringsruter PG - JERV 38692 kart
Vandringsruter PG - tamrein 38014 kart
Seneste posisjon ULV 37973 kart
Første posisjon etter merking ELG 32622 kart
SuperUserVandringsruterViewULV 32536 kart
Alle posisjoner Superuser RÅDYR 23953 kart
Seneste posisjon RÅDYR 22855 kart
Vandringsruter PG - RÅDYR 22092 kart
Alle posisjoner Superuser HJORT 19471 kart
Smsdekning 16255 kart
Seneste posisjon HJORT 14481 kart
Vandringsruter PG - ULV 12031 kart
Første posisjon etter merking Superuser 11946 kart
Første posisjon etter merking VILLREIN 9731 kart
Første posisjon etter merking Gaupe 8721 kart
SuperUserVandringsruterViewHJORT 8276 kart
Vandringsruter PG - hjort 5678 kart
SuperUserVandringsruterViewJERV 5456 kart
Første posisjon etter merking TAMREIN 5399 kart
Alle posisjoner Superuser MENNESKE 3930 kart
SuperUserVandringsruterViewMENNESKE 3442 kart
Alle posisjoner Superuser SAU 3035 kart
Seneste posisjon BREVDUE 2984 kart
Seneste posisjon SAU 2934 kart
Alle posisjoner Superuser BREVDUE 2651 kart
SuperUserVandringsruterViewBREVDUE 2576 kart
AdminPositionsView 2404 kart
Første posisjon etter merking JERV 2057 kart
Vandringsruter PG - sau 1956 kart
Første posisjon etter merking BREVDUE 1809 kart
SuperUserVandringsruterViewRAADYR 1356 kart
Første posisjon etter merking MENNESKE 1288 kart
Seneste posisjon MENNESKE 1202 kart
Alle posisjoner Superuser KONGEØRN 1002 kart
Vandringsruter PG - kongeørn 978 kart
Første posisjon etter merking HJORT 959 kart
AdminVandringsruterView 880 kart
AdminLatestPositionsView 861 kart
Første posisjon etter merking KONGEØRN 681 kart
Første posisjon etter merking RÅDYR 549 kart
Seneste posisjon KONGEØRN 531 kart
Første posisjon etter merking ULV 491 kart
Alle posisjoner Superuser HAVØRN 413 kart
Vandringsruter PG - havørn 406 kart
Seneste posisjon HAVØRN 356 kart
Vandringsruter pr dag 317 kart
Vegetasjonskart Vega 271 kart
AdminFirstPositionsView 187 kart
Første posisjon etter merking HAVØRN 172 kart
SuperUserVandringsruterViewSAU 136 kart
Første posisjon etter merking SAU 119 kart
Alle posisjoner Superuser HUBRO 96 kart
Vandringsruter pr dag PG 87 kart
Seneste posisjon HUBRO 83 kart
SuperUserVandringsruterViewHUBRO 81 kart
SuperUserVandringsruterViewHAVORN 30 kart
Første posisjon etter merking HUBRO 28 kart
SuperUserVandringsruterViewKONGEORN 5 kart
AdminPositionsView-Dag 3 kart
AdminPositionsView-Natt 2 kart
Vandringsruter PG - BREVDUE 0 kart
Seneste posisjon JAKTFALK 0 kart
Vandringsruter PG - HUBRO 0 kart
Første posisjon etter merking JAKTFALK 0 kart
Vandringsruter PG - MENNESKE 0 kart
Alle posisjoner Superuser JAKTFALK 0 kart
Vandringsruter PG - jaktfalk 0 kart