Close this window
Visning av data fra Dyreposisjoner i Google Earth
Dyreposisjoner er nå integrert med animasjonsvisning av posisjoner i Google Earth.
 
Alt.1. Den raskeste/enkleste integrasjonsmetoden er å hente fram de posisjonene du ønsker vist i Google Earth i Dyreposisjoner kartet, og så klikke på toppmenyvalget GE. Punktene du nå velger (ved å trekke ut en firkant i kartet) blir hentet over til Google Earth som en animasjon.
 
Alt. 2. Når det har vært utført søk i kart med "kikkerten", vises det i søkeresultatet i venstre marg også klikkbare linker til "Google"/"Total"/"Google Earth", avhengig av hvilke brukerrettigheter man har.
"Google Earth" gir posisjoner 5 dager bakover i tid fra punktet som velges. (For vanlige brukere)
"Google" gir posisjoner 5 dager bakover og 2 dager framover i tid fra punktet som velges. (For Superbrukere)
"Total" gir samtlige posisjoner for valgt individ, men begrenset til de 5000 første posisjonene for individet. (For Superbrukere)
"End" - supplement til "Total" for dyr med mer enn 5000 posisjoner - gir samtlige posisjoner for valgt individ, men begrenset til de 5000 siste posisjonene for individet. (For Superbrukere)
"Total" og "End" er svært "tunge" prosedyrer som medfører store belastninger på systemet, så vi oppfordrer om å ikke bruke disse i utrengsmål.
 
Hvis animasjonene ikke starter automatisk når du har kommet inn i Google Earth så trykk på startknappen oppe i høyre hjørne i bildet.
 
OBS! GOOGLE EARTH PROGRAMVAREN ER GRATIS OG MÅ VÆRE INSTALLERT PÅ LOKAL PC PÅ FORHÅND!
Hvis GE ikke er installert vil det resultere i en feilmelding når GE funksjonen kalles opp.